Group photo

District:

Front row from left: Ramesh Neupane, Bharat Bahadur Bogati, Dinesh Raj Bharati, Ujwal Bahadur Saud, Ishwar Raj Jashi, Kantha Raj Devkota, Bahadur Singh Bohora, Nirmala Giri, Mansara Aidi, Raju Maharjan, Shiva Shrestha

Back row from from left:Sailendra Pokharel, Ram Bahadur Dani, Yub Raj Budha, Jagdish Awasthi, Surat Bahadur Kunwar, Gopal Hamal, Intilal Chaudhari, Dinesh Mahato, Chhatra Bahadur Thapa, Indra Prasad Adhikari