Group photo

District:

Back row from left: Ajaya Tamang, Dan Singh Shahi, Takendra, Hari Sharan Dahal, Kiran Pandey, Mohan Ruwali, Devi Prasad Pandey, Parsuram Shrestha, Shailesh Singh, Amar Bahadur Thapa, Hikmat Bahadur Bam

 

Front row from left:Dhan Bahadur Sawat, Tara Baniya, Guru Datta Dhakal, Madan Bahadur Kc , Kabi Datta Bumi, Surya Bahadur Nepali, Kali Bahadur Nepali