Group photo

District:

Back row from left: Ajaya Tamang, Dan Singh Shahi, Takendra, Hari Sharan Dahal, Kiran Pandey, Mohan Ruwali, Devi Prasad Pandey, Parsuram Shrestha, Shailesh Singh, Amar Bahadur Thapa, Hikmat Bahadur Bam, Usha Poudel

 

Front row from left:Dhan Bahadur Sawat, Tara Baniya, Guru Datta Dhakal, Madan Bahadur Kc , Kabi Datta Bumi, Surya Bahadur Nepali, Kali Bahadur Nepali